Okresní kolo závodu vlčat a světlušek

Základní informace k závodu ZVaS

Sobota 10. 5. 2014 v Lidečku, místní část Račné – myslivecká chata.

  • Registrace účastníků od 9:30.
  • Přivítání účastníků 10:00.
  • Zahájení závodu první disciplínou (modní přehlídka) 10:30.
  • Start závodu 11:00.
  • Ukončení závodu 15:00.
  • Svačina a doprovodný program 15:00 až 16:00.
  • Vyhodnocení a slavnostní ukončení 16:00.

Doprava

Na místo závodu bude vypraven autobus, který pojede v 8:00 z Kelče, dále bude zastavovat ve Valašském Meziříčí (cca v 8:20) a ve Vsetíně (9:00). Pro domluvu odvozu je potřeba kontaktovat Jiřího Hlavicu – Kessidyho, který autobus zajišťuje.

Soutěžní hlídka a její členové

  • Soutěžícím může být člen Junáka, který k 31. 8. 2014 nedovršil dvanáctý rok věku.
  • Soutěžní hlídku tvoří 4 – 7 členů.
  • Koedukované a střediskové hlídky budou k závodu přiřazeni dle platných pravidel závodu.

Startovné

Výše startovného činí 300 Kč na hlídku. Pro hlídky, které pojedou autobusem vypraveným z Kelče, bude startovné navýšeno o 200 Kč. Startovné uhradí hlídka při registraci v místě závodu.

Přihlašování hlídek

Na základní kolo ZVaS je možné se přihlásit na webu www.skautskezavody.cz, a to nejpozději do 30. 4. 2014.

Důležité informace pro účastníky

Každá hlídka si před závodem vyrobí oblečení pro Robinsona a připraví si doprovodnou řeč k tomuto kostýmu na módní přehlídku. V den závodu proběhne před startem závodu první disciplína nazvaná „Módní přehlídka“, kde každá hlídka předvede svůj kostým (obleče si jej jeden člen hlídky) a k tomuto oděvu dodá komentář (další členové hlídky). Hodnotit se bude podobnost kostýmu, jeho provedení a také vtipnost komentáře.

Doporučujeme si také dovézt vlastní lékárničku.

Kontakty

 

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.